Un dels grans reptes que ens trobem en el dia a dia d’El Planter és transmetre la importància del nostre projecte pedagògic a joves que venen de l’escola convencional.

En aquest article volem tocar el tema d’aprendre per projectes, una manera d’entendre l’educació que, des d’El Planter, promovem com a part d’un aprenentatge significatiu.

Escollim l’aprendre per projectes perquè és una manera d’entendre l’educació i de concebre l’aprenentatge que implica la relació amb un/a mateix/a, la introspecció, l’escoltar i valorar els interessos propis, la constància, la frustració, el repte, l’autonomia, l’experimentació…

És un dels moments de la graella horària que el grup de joves està més relaxat, en el qual per si mateixos/es desenvolupen un projecte del més variat: o bé un projecte personal, un altre que repercuteixi en el seu entorn més proper o un que sigui un projecte de servei.

En un principi, a qui fa poc que és a El Planter, l’animem a fer tot un procés de recerca personal, de descoberta d’interessos i aficions, d’inquietuds i anhels per satisfer, per a poder desenvolupar un projecte que l’engresqui i motivi. En aquesta primera fase, sobretot, el que busquem es consolidar la metodologia per arribar a estructurar i completar un projecte.

A qui fa un temps que és a El Planter, o a qui ja ha estat treballant projectes més personals, l’encoratgem a explorar una mica més enllà i a crear un projecte que tingui repercussió en l’àmbit familiar, escolar o d’amistats: sortir d’un/a mateix/a per a veure les necessitats de les persones que l’envolten.  

Per últim, el tercer tipus son projectes enfocats al servei, fora d’El Planter, i que busquen involucrar-se amb temes més socials que afecten a la vida del poble o la comarca.

En qualsevol cas, la metodologia de desenvolupament d’un projecte, acostuma a seguir una estructura més o menys establerta. Primer fem una pluja d’idees per a poder escollir un tema. Un cop fet això ens fem una pregunta concreta sobre què volem treballar i elaborem una planificació, a curt, mig i llarg termini. Aleshores és el moment de la recerca d’informació, de materials, de coneixements i a continuació el de creació i avaluació. Finalment acabem amb una exposició.

Des d’El Planter decidim apostar per l’espai projectes perquè permet al grup de joves fomentar l’autonomia, el treball interdisciplinari, reflexionar sobre els valors i la tecnologia, connectar amb les pròpies inquietuds i anhels i agafar confiança i autoestima.

¿T’agradaria estar al dia de totes les novetats?

Si t’ha agradat aquest escrit i no vols perdre’t les novetats pots subscriure’t a la nostra newsletter. T’informarem de les noves entrades al blog, a més a més de les notícies de El Planter.